Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz europskog fonda za regionalni razvoj
Jačanje konkurentnosti obrta DEROSSI METALI uvođenjem međunarodno priznatih certifikata
____________________________________________________________________________
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti obrta DERROSI METALI uvođenjem međunarodno priznatih certifikata.

Kratki opis projekta: Poduzeće DEROSSI METALIobrt za proizvodnju i metalnu galanteriju, Labin, Vinež 338/a, vl. Mario Derosi potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod imenom „Jačanje konkurentnosti obrta DEROSSI METALI uvođenjem međunarodno priznatih certifikata“. Provedba projekta financirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)“. Provedba ovog projekta omogućiti će poduzeću olakšani pristup tržištima, posebno stranim i time povećati njegovu konkurentnost.

Projekt se odnosi na uvođenje međunarodno prihvaćenih norma, ISO 9001:2015, sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015, sustav upravljanja okolišem koje su uvedene u poslovanje poduzeća što će doprinijeti efikasnijim poslovnim procesima i jačanju tržišne pozicije poduzeća na domaćem tržištu, kao i širenje poslovanja na zemlje članice EU.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava čime se poduzeću olakšava pristup inozemnim tržištima i povećava konkurentnost. Ostali važniji ciljevi su porast prihoda poduzeća, porast prihoda od izvoza dodatno zapošljavanje i edukacija zaposlenika. Buduća nova radna mjesta u poduzeću pogodna su za oba spola.
Očekivani rezultati projekta:

 • Sve aktivnosti vezane uz projekt provedene su na vrijeme;
 • Implementirane su 2 ISO međunarodne norme;
 • Unaprijeđena su opća znanja i vještine zaposlenika;
 • Projekt je prezentiran široj zajednici i klijentima.
 • UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 157.537,00 kn
 • EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 91.417,00 kn
 • RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 10.12. 2018. – 10.06.2019.
 • KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:
  • Mario Derossi
  • Kontakt: +385 52851456
  • Mail: derossimetali@derissimetali.eu

Više informacija na https://strukturnifondovi.hr/